Protecția mediului

Amera Tower din Cluj-Napoca, prima clădire de birouri din România care devine Zero Waste

Organizația non-profit Zero Waste România a anunțat că a acordat pre-certificarea Zero Waste clădirii de birouri Amera Tower din Cluj-Napoca, această certificare indicând atingerea obiectivului de reducere cu cel puțin 90% a deșeurilor care ajung la rampa de gunoi, zero incinerare și eliminare în natură, se arată într-un comunicat al ONG-ului.

Precertificarea este primul pas pentru obținerea certificării Zero Waste Building, Amera Tower fiind prima clădire de birouri din România care parcurge acest proces complex.

Ca urmare a măsurii de reducere a risipei și prevenire a generării de deșeuri, cât și a altor măsuri, rata de rata de colectare separată a clădirii a crescut de la 6,47% la 77%, în doar șase luni.

Măsurile de prevenire au inclus un proces de înlocuire a apei la PET cu dozatoare cu filtre conectate la rețeaua de apă, eliminarea recipientelor și accesoriilor din plastic (pahare, paletinele, capacele de pahar) de unică folosință.

Mai mult, zațul de cafea a început să fie colectat în containerele pentru biodeșeuri și, ulterior, utilizat în compost.

În urma acestor schimbări, Amera Tower colectează separat pe 12 fracții, în loc de cinci fracții, cum prevede legislația națională.

Amera Tower din Cluj-Napoca este o clădire de birouri cu 550 de ocupanți, iar pentru a instrui personalul companiilor care ocupă spațiile din clădire în ceea ce privește colectare selectivă, a fost distribuit unui ghid de colectare separată, afișe și newsletters, au fost organizate webinarii și seminarii.

Pe lângă infrastructura interioară de colectare separată, managementul clădirii a reorganizat şi platforma de colectare din exterior. Pubelele dedicate pentru reciclabile au fost suplimentate, iar numărul celor pentru deșeuri reziduale/amestecate a fost redus semnificativ. A fost instalat un cântar, care este utilizat săptămânal pentru măsurarea, consemnarea și monitorizarea cantității de deșeuri generate.

Procesul de certificare implică monitorizare și audit independente din partea Zero Waste România. Acesta a cuprins un audit inițial, întâlniri săptămânale de monitorizare a progresului și un audit intermediar aferent finalizării etapei de inițiale de certificare.

Investiția în optimizarea colectării separate, implementarea măsurilor de prevenire în clădire și consultanță sunt amortizate în 7 luni. A fost redus costul cu managementul deșeurilor per angajat cu 61,5% față de costul dinaintea începerii procesului de certificare.

„Investiția în optimizarea colectării a fost minimă, doar câteva mii de lei; mai mult este vorba de o schimbare de atitudine, de mentalitate. Am demonstrat că nu este necesar să cheltui bani mulți, pentru a crea un mediu de lucru realmente sustenabil”, a afirmat directorul Amera, Adam Ambrus.

Certificarea unei clădiri abordează obiective zero waste esențiale – de mediu, sociale și de economie circulară, cu impact la scară largă asupra unei clădiri și presupune recunoașterea de către o parte terță independentă a faptului că a fost atins obiectivul Zero Waste de reducere cu cel puțin 90% a deșeurilor care ajung la rampa de gunoi, zero incinerare și eliminare în natură.