Deșeuri & reciclareȘtiri

Asociația OIREP Ambalaje: Soluțiile propuse pentru gestionarea deșeurilor induc ideea etatizării sistemului

Asociația OIREP Ambalaje, ce reprezintă organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsa a producătorului privind ambalajele, susține că soluțiile propuse pentru sistemul de gestionare a deșeurilor de ambalaje induc induc ideea etatizării sistemului, lucru ce contravine prevederilor directivelor europene, dar și principiilor economiei de piață, relatează publicația online Gândul.

Reprezentanții asociației s-au declarat îngrijorați de declarațiile făcute de către autoritatea publică centrală, în conferința „România, în epoca poluării! Soluțiile momentului la problemele de mediu” de marți, 29 iunie 2021, în care spunea: „(…) sistemul actual de gestionare a cantităților, a responsabilităților, sistemul de contractare dintre OIREP-uri și autoritățile locale sau asocierile dintre administrațiile locale este unul nefuncțional. Este un sistem prea complex, prea greoi (…)”.

Ei mai spun că soluțiile propuse induc ideea etatizării sistemului, fapt ce contravine atât prevederilor directivelor europene, ce prevăd ca în următorii doi ani schemele de răspundere extinsă a producătorilor (REP) sa fie implementate la nivelul tuturor Statelor Membre, cat si principiilor economiei de piață, eficienței în gestionarea deșeurilor, instituit prin Legea nr. 211/2011.

„Ne exprimăm îngrijorarea cu privire la aceste afirmații, mai ales în contextul în care dialogul cu OIREP-urile, care activează în numele și pentru îndeplinirea obligațiilor producătorilor, ca actor central în sistem, a fost din păcate doar unul de formă, în pofida propunerilor constructive de îmbunătățire a cadrului legal formulate prin intermediul Asociației OIREP Ambalaje. Mai mult, nici nu a fost făcută o analiză reală și onestă a evoluției legislației raportată la evoluția realităților din domeniul gestionarii deșeurilor de ambalaje”, declară reprezentanții Asociației OIREP Ambalaje.

Ei precizează că se insistă pe „greaua” colaborare între OIREP-uri și autorități publice locale, în condițiile în care OIREP-urile au încheiat protocoale de colaborare și au finanțat gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale, oriunde colaborarea a fost dorită de către autoritățile locale, fără însă ca sistemul sa înregistreze o evoluție, așa cum era firesc.

„Atragem atenția asupra faptului că sistemul Răspunderii Extinse a Producătorilor (REP), în cadrul căruia activează OIREP-urile, este complex și presupune mult mai multe decât colaborarea cu ADI/UAT-urile, a căror contribuție la îndeplinirea obiectivelor de reciclare ale producătorilor rămâne încă, după atâția ani, la doar aproape 7% (aprox. 70.000 tone anual) din necesarul prevăzut de legislația in vigoare in sarcina producătorilor ce pun in piață bunuri ambalate si nu presupune doar finanțarea sistemului și plata unor facturi, ci analize temeinice, procese operationale sustinute în baza obligațiilor din legislația aferentă și a principiului eficienței economice în gestionarea deșeurilor, astfel încât cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate separat și încredințate în vederea reciclării, în special din fluxul municipal, să fie din ce în ce mai mari”, mai spun aceștia.

O altă problemă, expusă de asociație, este aceea că finanțarea întregului sistem de gestionare a deșeurilor de ambalaje și obligația îndeplinirii obiectivelor în numele producătorilor presupune o activitate și o relaționare mult mai complexă, dincolo de cea cu autoritățile publice locale, cu colectori, transportatori, sortatori, reciclatori etc, iar această relaționare este cea care a condus la îndeplinirea, în ultimii ani, a obiectivelor specifice ale producătorilor, fiind colectate si reciclate anual, prin intermediul OIREP și în pofida cantităților mici gestionate de autoritățile locale, peste 1,2 mil. tone deșeuri de ambalaje.

Astfel, prevederile Proiectului de ordin de modificare și completare a Ordinului nr. 1368/2018, discutat vineri, 25 iunie 2021, în cadrul unei întâlniri la care au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului, alături de reprezentanți ai OIREP-urilor, nu răspund nevoilor reale de a remedia problemele și neajunsurile semnalate până în prezent în interiorul industriei, afirmă reprezentanții Asociației OIREP Ambalaje, care le-au solicitat celor prezenți ca, înainte de a seta o formă finală a textului, să realizeze împreună, cu implicarea tuturor actorilor care implementează aceste prevederi, analiza necesara, cu scopul formulării unui cadru legal coerent, a evitării excesului de reglementare și a schimbării frecvente a normelor legale.

„Solicităm crearea unui Grup de lucru, in care, in mod obligatoriu, sa fie incluși toți cei care activează in acest domeniu, de la producători si reprezentanții acestora, OIREP-urile, pana la autorități publice locale si operatori economici privați, pentru analizarea tuturor reglementărilor care necesită modificări sau completări, și abia apoi intervenirea la nivel legislativ, prin adoptarea unor norme legislative adecvate și care să permită în mod real gestionarea mai eficientă a deșeurilor de ambalaje și, implicit, o mai bună îndeplinire a obiectivelor din acest domeniu”, a declarat Mihaela Frăsineanu, director executiv al Asociației OIREP Ambalaje.

De asemenea, Asociația atrage atenția și asupra faptului că nu există nicio justificare a urgenței promovării acestui act normativ, deoarece acesta nu răspunde realităților economice și sociale reglementate și, mai mult, prin modificările propuse, în special prin retragerea licenței pentru neîndeplinirea obiectivelor, încalcă în mod flagrant normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr.24/2000 cât și prevederile în materie ale Legii nr.249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, spun aceștia, este necesară luarea în calcul si a unui alt risc al promovării acestui act normativ, si anume acela al restrângerii a concurenței pe piața OIREP-urilor, fapt ce ar conduce la un blocaj complet, extrem de dificil de soluționat si cu impact negativ asupra îndeplinirii obligațiilor producătorilor, deci si ale Romaniei, in materie de gestionare a deșeurilor de ambalaje.

„În acest moment, este evidentă tendința de a reglementa tot mai sever activitatea OIREP-urilor, fără a pune la dispoziția acestora instrumentele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina lor și fără ca obligațiile tuturor factorilor implicați în gestionarea deșeurilor de ambalaje (mai ales ale ADI/UAT-urilor) să fie similare și îndreptate în direcția unei mai bune gestionări a deșeurilor. Încă de la înființarea ei, Asociația OIREP Ambalaje a fost un partener constructiv și constant al autorităților de mediu, căutând să identifice cele mai bune soluții legislative pentru ca sistemul de gestionare a deșeurilor de ambalaje din România să devină unul predictibil și performant. Același obiectiv a stat si stă la baza demersurilor noastre trecute si actuale, iar dovada sta propunerea noastră de instituire a unui mecanism mult mai viabil, in care evaluarea îndeplinirii obligațiilor de către organizațiile care implementează răspunderea extinsa a producătorilor sa fie împărțită in doua: una in care sa fie incluse obligațiile esențiale in activitatea pentru care aceste organizații au primit licența de operare, si una in care sa fie incluse obligațiile a căror nerespectare poate fi remediata intr-un timp rezonabil, adică cele care nu au impact major asupra activității de baza, respectiv îndeplinirea obiectivelor de reciclare”, a mai completat directorul executiv al Asociației.

Asociația OIREP Ambalaje acționează, în contextul desfășurării activității specifice în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, în raport cu autoritățile române și ale Uniunii Europene, pentru asigurarea unui cadru legal optim din punct de vedere financiar și operațional pentru implementarea eficientă a Răspunderii Extinse a Producătorilor.