Autorități publiceȘtiri

Ministrul Barna Tánczos a condus delegația României la Consiliul de Mediu, care are loc la Bruxelles

Ministrul Barna Tánczos a condus delegația României la reuniunea miniștrilor mediului din Statele Membre UE. Eveniemntul a avut loc astăzi, 21 decembrie, la Bruxelles și a reunit miniștrii mediului din Uniunea Europeană, fiind organizat sub egida Președinției cehe a Consiliului UE.

Temele abordate în cadrul reuniunii vizează Regulamentul privind restaurarea naturii, situația actuală a propunerilor privind gazele fluorurate, substanțele care diminuează stratul de ozon, emisiile industriale și transferurile de deșeuri, propunerile recente ale Comisiei în cadrul pachetului privind reducerea la zero a poluării, inclusiv în ceea ce privește calitatea aerului, substanțele prioritare din apele de suprafață și subterane și tratarea apelor urbane reziduale.

Pe tema Regulamentului privind restaurarea naturii, demnitarul român a punctat:„România salută această propunere de Regulament, pe care o considerăm instrumentul cheie ce va contribui la stoparea și restabilirea pierderii biodiversității, precum și la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Subliniem în acest sens importanța flexibilității necesare pentru Statele Membre în atingerea obiectivelor și țintelor foarte ambițioase, luând în considerare circumstanțele naționale.Totodată, trebuie să avem în vedere și implicațiile economice și sociale, protecția drepturilor de proprietate și asigurarea sprijinului financiar pentru restaurare”.
Regulamentul privind restaurarea naturii reprezintă primul act legislativ care vizează în mod explicit restaurarea naturii și are obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru biodiversitate. Astfel, prin această propunere se stabilește un obiectiv general pentru a contribui la restaurarea continuă, pe termen lung și susținută, a naturii biodiversificate și rezistente în zonele terestre și marine ale UE prin restaurarea ecosistemelor, îndeplinirea obiectivelor UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de adaptare la efectele schimbărilor climatice și îndeplinirea angajamentelor internaționale.

În ceea ce privește directiva privind emisiile industriale, ministrul român al mediului, apelor și pădurilor și-a exprimat îngrijorarea legat de extinderea domeniului de aplicare, sistemul de penalități și compensări sau de abordarea privind performanțele de mediu: „avem rezerve cu privire la extinderea domeniului de aplicare al Directivei pentru activitățile de extracție a mineralelor industriale și metalice și rezerve față de includerea fabricării bateriilor sub incidența Directivei. Totodată având în vedere complexitatea Directivei și necesitatea identificării unei abordări echilibrate, apreciem inițiativa Președinției cu privire la includerea unor dispoziții legate de perioadele tranzitorii și considerăm că este importantă stabilirea unui calendar adecvat pentru transpunere și implementare”.

În intervenția sa pe tema Regulamentului privind transferurile de deșeuri, demnitarul român a subliniat că România susține măsurile consolidate, propuse de Comisie, pentru controlul aplicării regulilor, care pot contribui în mod eficient la reducerea transferurilor ilegale de deșeuri prin prevenirea și detectarea din timp a acestora. „Un alt element important în combaterea transportului ilegal este asigurarea unei trasabilități corespunzătoare a deșeurilor până la locul de tratare a acestora. În acest sens, este esențială posibilitatea limitării numărului de operații intermediare de valorificare, având în vedere riscul pierderii trasabilității și a controlului asupra cantităților de deșeuri”, a subliniat ministrul Barna Tánczos.

Totodată, legat de directiva privind calitatea aerului, ministrul român al mediului, apelor și pădurilor a declarat: „România înțelege necesitatea stabilirii unor obiective ambițioase privind calitatea aerului, având în vedere, în principal, impactul asupra sănătății umane, dar consideră că această nouă abordare va reprezenta o adevărată provocare. Noile prevederi propuse vor trebui analizate atent și cu prudență atât din perspectiva costurilor, cât şi a perioadelor necesare implementării, astfel încât impactul bugetar și administrativ să fie limitat. Este nevoie de o abordare realistă și fezabilă, care să țină cont de circumstanțele și specificitățile naționale, inclusiv din punct de vedere administrativ, pentru a facilita implementarea”.

În ceea ce privește Directiva privind epurarea apelor uzate urbane, Barna Tánczos a mulțumit Comisiei pentru propunerea ambițioasă de reactualizare acestei directive, adoptate acum 31 de ani și a subliniat că România a întreprins eforturi susținute pentru realizarea infrastructurii necesare colectării și epurării apelor uzate urbane, dar încă mai sunt mulți pași de parcurs.
„Principalele probleme cu care ne-am confruntat sunt legate de aglomerările mici din mediul rural. Prin urmare, reducerea pragului la 1000 de locuitori echivalenți pentru sistemele de canalizare va reprezenta o mare provocare atât din perspectiva finanțării și execuției acestora, dar și al exploatării, întreținerii și asigurării sustenabilității. Salutăm prevederile legate de sistemele individuale adecvate, având în vedere că, în multe cazuri, acestea reprezintă o soluție mult mai economică, în special în localități dispersate.Totodată, considerăm că abordarea bazată pe risc, atingerea neutralității energetice, precum și managementul adecvat al nămolurilor sunt aspecte foarte importante, care trebuie rezolvate. Totuși, trebuie identificate soluții și termene adecvate pentru reducerea eforturilor financiare suplimentare”, a încheiat demnitarul român.

Reuniunea s-a încheiat cu prezentarea priorităților viitoarei Președinției a Consiliului UE, care va fi deținută de Suedia.