Protecția mediuluiȘtiri

Greenpeace a prezentat o serie de recomandări pentru stimularea tranziției verzi a județului Gorj

Gorjul se poate transforma din județul cu cele mai mari emisii de carbon din România într-o regiune care să ofere un exemplu de bune practici în ceea ce privește diversificarea economică la nivel național și european și trecerea la un viitor bazat pe energie regenerabilă, se afirmă în studiul „Tranziția sustenabilă a județului Gorj”, realizat de către Energy Policy Group (EPG) la solicitarea Greenpeace România,

Materialul a fost prezentat pe 2 septembrie 2021 și analizat în cadrul unei sesiuni de lucru coordonate de Consiliul Județean Gorj, la care au participat decidenți relevanți la nivel local și central, precum și potențiali investitori în procesul de tranziție justă și diversificare economică a regiunii.

Studiul propune o serie de recomandări care să sprijine dezvoltarea județului Gorj. Cele mai importante oportunități identificate acoperă următoarele domenii: energie regenerabilă, renovarea aprofundată a clădirilor și producția de tehnologii avansate.

„Scopul nostru, ca și autoritate județeană, este să exploatăm toate resursele financiare disponibile și să valorificăm potențialul de dezvoltare pe care îl are județul, pentru a crea în Gorj un mediu economic sănătos și durabil. Avem resursele necesare, avem deschiderea necesară și, acum, datorită acestui studiu, avem și o analiză aprofundată a unora dintre domeniile cu potențial uriaș de dezvoltare. Sunt sigur că vor fi valorificate și se vor concretiza în investiții care, în final, vor duce la rezultatul pe care ni-l dorim cu toții: locuri de muncă și sustenabilitate în mediul antreprenorial. Oferim sprijin necondiționat și susținem orice inițiativă care este în beneficiul județului și care ajută la dezvoltare și diversificare economică a Gorjului”, a afirmat Președintele Consiliului Județean, Cosmin-Mihai Popescu.

„Județul Gorj va fi unul dintre cele mai afectate teritorii – economic și social – în procesul de tranziție către o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic. În acest context, am facilitat realizarea unui studiu aplicat pe această regiune și axat pe soluții care să ajute Gorjul să profite de existența fondurilor europene disponibile și astfel să devină un pionier al tranziției energetice în România. Județul are o serie de avantaje competitive care îl pot propulsa în principalul furnizor de energie fotovoltaică din țară.”, a declarat Vlad Cătună, coordonator de campanii Greenpeace România.

„Tranziția energetică verde, care presupune reducerea aproape completă a emisiilor de gaze cu efect de seră pe continentul european până la mijlocul secolului, înseamnă nu doar o provocare, ci și o șansă pentru regiunile carbonifere ale Europei, printre care se numără și județul Gorj. Cu resursele sale umane și cu resursele financiare disponibile la nivel european și național, Gorjul poate deveni în relativ scurt timp un mare beneficiar al tranziției. Studiul EPG evidențiază potențialul natural și economic al județului pentru tranziția sustenabilă și propune recomandări de politici menite a accelera acest proces, în interesul primordial al gorjenilor.”, potrivit lui Radu Dudău, co-autor al studiului.