Protecția mediuluiȘtiri

Guvernul a aprobat înființarea Gărzii Forestiere Naționale pentru a combate tăierile ilegale de păduri

Garda Forestieră Națională, o nouă structură a statului pentru combaterea fenomentului tăierilor ilegale de pădure. Înființarea noii instituții a fost aprobată de Guvern, urmând ca Garda Forestieră Națională să funcționeze în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Guvernul României a adoptat miercuri, 30 iunie, ordonanța de urgență ce prevede înființarea Gărzii Forestiere Naționale, o instituție publică cu scopul combaterii fenomenului defrișărilor ilegale, dar și pentru întărirea capacității de control și monitorizarea fondului forestier, a anunțat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,

Noua instituție, ce va fi condusă de către un inspector general cu rang de secretar de stat, va funcționa ca structură de specialitate a administrației publice centrale care răspunde de silvicultură, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat și se va afla în subordinea autorității publice centrale pentru silvicultură.

Gărzile forestiere trec în subordinea Gărzii Forestiere Naționale

Actualele gărzi forestiere vor trece în subordinea Gărzii Forestiere Naționale, ca instituții publice cu personalitate juridică.

Principalele atribuții ale Gărzii Forestiere Naționale sunt următoarele:
• coordonarea activității gărzilor forestiere;
• avizarea propunerilor de acte normative emise de gărzile forestiere;
• controlarea aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național;
• controlarea aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic național;
• controlarea trasabilității materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare;
• realizarea de sinteze și analize de risc privind fondul forestier național și fondul cinegetic.

Totodată, Gărzile forestiere vor avea ca atribuții implementarea, monitorizarea și controlarea aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național, dar și a aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic național.

De asemenea, instituția va monitoriza și controla trasabilitatea materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare și vor elabora rapoartele operative pe care le vor transmite către Garda Forestieră Națională, în vederea realizării de sinteze și analize de risc privind fondul forestier național și fondul cinegetic.