Deșeuri & reciclareȘtiri

Lista produselor din plastic de unică folosință interzise în România

Guvernul României a publicat, pe 25 august, Ordonanța 6/2021 prin care o serie de produs din plastic de unică folosință sunt interzise, obiectivul acestei măsuri fiind acela de a preveni și de a reduce impactul anumitor plasticului asupra mediului.

Potrivit definiției incluse în actul normativ, prin „produse din plastic de unică folosință” se înțeleg acele articole care sunt fabricat în întregime sau parțial din plastic și care nu sunt conceput să fie reutilizabile. În plus, ordonanța vizează și produsele realizate din „materiale plastice oxodegradabile”, care prin oxidare, se fărâmițează în microfragmente sau se descompun. Interdicția însă nu se va aplica și produselor de uz medical sau în scopuri științifice

Astfel, ordonanța stipulează că se vor reduce progresiv cantitățile de recipiente din plastic pentru alimente și băuturi (cutii, pahare cu și fără capac) introduse pe piață, cu 5% pentru anul 2023, 10% pentru anul 2024, 15% pentru anul 2025 și 20% pentru anul 2026, comparativ cu anul 2022.

De asemenea, ordonanța prevede că se interzice introducerea pe piață a produselor din plastic de unică folosință sau din materiale plastice oxodegradabile, precum: bețișoare pentru urechi; tacâmuri; farfurii; paie pentru băuturi; agitatoare pentru băuturi; recipiente pentru alimente și băuturi, fabricate din polistiren expandat.

Totodată, începând cu 03 iulie 2024, o serie de recipiente vor putea fi introduse pe piață numai dacă dopurile și capacele rămân atașate de recipiente în timpul etapei de utilizare preconizată a produselor. Măsura vizează recipientele pentru băuturi cu o capacitate de până la trei litri, și anume recipientele utilizate pentru a conține lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile și capacele acestora și ambalajele de băuturi compozite inclusiv dopurile și capacele acestora. Sunt exceptate recipientele din sticlă sau metal cu dopuri și capace din plastic.

În ceea ce privește absorbantele, tampoanele igienice și aplicatoarele de tampoane; șervețele umede; produsele din tutun cu filtre, acestea trebuie să poarte
un marcaj clar, lizibil și care nu se poate șterge, care să indice opțiunile adecvate de gestionare a deșeurilor pentru produs, dar și prezența materialelor plastice în componența produsului și impactul negativ asupra mediului.

Mai mult, operatorii economici care introduc pe piață anumite produse din plastic de unică folosință vor trebui să asigure colectarea separată a acestora. În această categorie intră sticlele pentru băuturi cu o capacitate de până la trei litri, inclusiv dopurile și capacele acestora, dar nu sticlele din sticlă sau metal pentru băuturi cu dopuri și capace din plastic.