Fără categorie

Ministerul Mediului extinde Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

Foto: timispress.ro

Eforturile pentru extinderea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) continuă la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor. Protecția atmosferei este un domeniu prioritar pentru asigurarea sănătății populației și a mediului înconjurător, iar calitatea aerului ocupă un loc tot mai important în preocupările cetățenilor din România, în special a celor care trăiesc în aglomerări urbane în care nivelul concentrațiilor de poluanți în aer este crescut, se arată într-un comunicat remis ECOInteligenta.ro.

Ministerul Mediului informează că în primele 6 luni ale anului 2021, în 6 județe ale țării au fost puse în funcțiune sau instalate 14 stații de măsurare a calității aerului și au fost încheiate contractele pentru achiziția a 30 analizoare pentru PM10/PM2.5 și 4 autolaboratoare/unități mobile dotate cu echipamente pentru măsurarea mai multor poluanți.

De asemenea, a fost semnat contractul pentru dezvoltarea unei aplicații pentru telefonul mobil care să permită utilizatorilor accesul la informațiile în timp real privind calitatea aerului la nivelul întregii țări, arată ministrul de resort  Tánczos Barna.

”Am făcut, în cursul acestui an, eforturi susținute pentru a extinde, dezvolta și eficientiza această rețea națională de monitorizare. Prin intermediul ei, vrem să verificăm dacă autoritățile publice locale își fac treaba cu adevărat, dacă respectă prevederile legale în vigoare și măsurile dispuse în procedurile de infringement pentru calitatea aerului din marile orașe. Cred că vremea vorbelor, a promisiunilor și a amânărilor a trecut. Am avut nenumărate discuții, întâlniri sau grupuri de lucru, însă mult prea puține acțiuni concrete/ Vom folosi aceste sisteme ca bază pentru viitoarele sancțiuni, iar cei care nu își fac treaba trebuie să știe că vor suporta consecințele fără echivoc. În niciun caz nu vom permite ca întreaga societate din România să fie trasă la răspundere pentru incapacitatea și inacțiunea unora”, a spus ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Totodată, informarea arată care sunt acțiunile întreprinse în anul 2021.

  • 14 stații noi de măsurare a calității aerului din care 7 stații puse în funcțiune (AG-7, BH-5, BV-6, CV-2, HR-2, OT-2, PH-7), 4 instalate și urmează să fie puse în funcțiune (B-9, B-10, B-11, CT-8), și 3 în curs de instalare (BC-4, BC-5, CJ-6); acestea vor fi dotate cu 38 de echipamente pentru determinarea poluanților: NO2/NOx; O3; C6H6; PM10 și PM2,5 după cum urmează: 6 analizoare NO2/NOx (AG-7, BC-4, B-9, B-10, B-11, CT-8), 8 analizoare O3 (BC-5, BH-5, BV-6, B-9, CJ-6, CV-2, HR-2, OT-2), 5 analizoare BTEX (AG-7, BV-6, HR-2, MS-3, PH-7), 11 prelevatoare PM10 (AG-7, BC-4, BC-5, BV-6, B-9, B-10, B-11, CT-7, CV-2, OT-2, PH-7), 2 prelevatoare PM2,5 (HR-2, OT-2), 3 analizoare PM10 (B-2, B-4, B-5, B-7, B-8, B-10)
  • 30 analizoare PM10/PM2.5 amplasate în București, Ilfov, Cluj, Iași, Brașov după cum urmează: 11 analizoare în stații existente în RNMCA în județul Brașov (BV-6); București/Ilfov (B-9 și B-11), în județul Cluj ( CJ-2, CJ-3 și CJ-5); în județul Dolj (DJ-2) și în județul Iași ( IS – 1, IS-2, IS 4 și IS-5); 19 analizoare în amplasamente noi din București și județul Ilfov din care 10 puncte vor fi de trafic și 9 puncte vor fi de fond urban (contract semnat la 01.10.2021, valoare de 2.959.422,90 lei, perioada de livrare : 6 luni).

Obiectivul este de a creşte nivelul de monitorizare şi de informare a populaţiei cu privire la concentraţiile de particule în suspensie (PM10/PM2,5) din aerul înconjurător, prin instalarea unor puncte noi pentru măsurarea PM10/PM2,5, mai arată comunicatul ministerului.

  • au fost achiziționate 4 autolaboratoare/unități mobile de monitorizare a concentraţiilor de poluanţi, care vor fi dotate cu echipamente de măsurare a poluanţilor (SO2, NOx/NO2, CO, COV, PM10, H2S, NH3), echipamente de calibrare, echipamente pentru monitorizarea parametrilor meteorologici, sisteme de transmitere a datelor, inclusiv aplicații software pentru colectarea, prelucrarea și transmiterea datelor specifice RNMCA; vor fi conectate la reţelele locale de monitorizare a calităţii aerului înconjurător, respectiv APM București, APM Bacău, APM Brașov și APM Iași – (contract semnat la 01.10.2021, valoare de 6.096.797,21 lei, perioada de livrare: 6 luni).

Prin utilizarea acestor autolaboratoare se va îmbunătăți capacitatea de intervenţie în cazul unor episoade de poluare, măsurare a concentraţiilor de poluanți din aerul înconjurător în zonele neacoperite de stațiile de monitorizare din cele 4 aglomerări și de unde se primesc în mod frecvent sesizări cu privire la calitatea aerului, colectare şi validare a datelor.

O aplicație mobilă va permite utilizatorilor accesul la informațiile despre calitatea aerului în timp real 

Ministerul Mediului mai informează că pentru a veni în sprijinul cetățenilor interesați de calitatea aerului, precum și pentru transparentizarea tuturor informațiilor din acest domeniu, la 04 octombrie 2021, a fost semnat contractul cu o valoare 405.528, 59 lei, urmând a fi dezvoltată o aplicație mobilă care să permită utilizatorilor accesul la informațiile în timp real privind calitatea aerului la nivelul întregii țări, prin intermediul telefonului mobil.

”O astfel de suplimentare a monitorizării calităţii aerului va conduce la îndeplinirea unor obiective importante precum: creşterea capacităţii de conştientizare a populaţiei cu privire la concentraţiile de poluanţi din aerul înconjurător, creşterea gradului de informare a factorilor de decizie, direct implicați în evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător, asigurarea condiţiilor de acţiune în timp util în cazul unor episoade de poluare/poluări accidentale semnificative, creşterea gradului de monitorizare a calităţii aerului şi asigurarea informaţiilor necesare unei rapide intervenţii pentru limitarea emisiilor la sursele de poluare specifice”, a transmis ministrul Tánczos Barna.