Deșeuri & reciclareȘtiri

Ordonanța de urgență privind regimul deșeurilor, aprobată de Guvern

Ordonanța de Urgență privind regimul deșeurilor, care are rolul de a consolida cadrul legal privind colectarea separată și reciclarea, a fost aprobată joi, 19 august, a anunțat Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor.

Actul normativ completează legislația națională în domeniul gestionării deșeurilor și, prin transpunerea cerințelor introduse prin Directiva 2018/851/UE, va permite închiderea unui alt dosar de infringement pe mediu împotriva României, a explicat ministrul Mediului, Tánczos Barna.

Oficialul a precizat că ordonanța impune reguli mai clare privind colectare separată a deșeurilor, pe cel puțin patru fracții, și tranziția la economia circulară.

Actul normativ prevede majorarea obiectivelor la 55% reciclare deșeuri municipale în 2025, 60% în 2030 și 65% în 2035, iar aceste obiective au rolul de a impulsiona reintroducerea unor materiale în circuitul economic, crearea circularității care scade gradul de dependență față de resursele importate, introducerea de noi oportunități economice și stimularea competitivității pe termen lung.

Totodată, sunt impuse o serie de cerințe operaționale minime pentru schemele de răspundere extinsă a producătorilor care au rolul de a diminua costurile, de a stimula performanța și de a asigura condiții de concurență echitabile, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru întreprinderile din domeniul comerțului electronic, evitându-se obstacolele în calea bunei funcționări a pieței interne. Aceste scheme reprezintă o parte esențială a sistemului de gestionare eficientă a deșeurilor.

De asemenea, ordonanță prevede informarea consumatorii cu privire la contribuția lor în prevenirea generării deșeurilor alimentare și convingerea lor în direcția modificării comportamentului, prin educație și campanii de sensibilizare.

În același timp, producătorii trebuie să promoveze utilizarea sustenabilă a produselor lor și să contribuie la gestionarea lor la sfârșitului ciclului de viață al acestora.

Colectarea separată care contribuie în mod esențial la creșterea ratelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare. Pentru a evita o modalitate de tratare a deșeurilor care blochează resursele la nivelurile inferioare ale ierarhiei deșeurilor, pentru a permite reciclarea de înaltă calitate și pentru a stimula folosirea unor materii prime secundare de calitate, autoritățile publice locale trebuie să se asigure că bio-deșeurile sunt colectate separat, iar sistemele deja instituite pentru colectarea deșeurilor sunt operate corect, eficient, cu o performanță ridicată.

Instituirea de registre electronice prin care se poate asigura trasabilitate deșeurilor de la generator la instalațiile de reciclare/valorificare/eliminare.

Promovarea utilizării durabile a resurselor și simbioza industrială prin urmărirea măsurilor și condițiilor stabilite la nivelul Uniunii Europene.

Încurajarea dezvoltării, producerii, comercializării și utilizării produselor și componentelor de produse adaptate unei utilizări multiple, care conțin materiale reciclate, care sunt durabile din punct de vedere tehnic și reparabile cu ușurință.

Actualizarea definițiilor prevăzute în Directiva 2008/98/CE pentru a permite o monitorizare eficace a progreselor înregistrate.