Deșeuri & reciclareȘtiri

PNRR – bani pentru reciclare. Ce propune România la capitolul „Managementul deșeurilor”

Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR – ar putea reprezenta soluția pentru problema managementului deșeurilor. România este codașă la acest capitol, iar nevoia de investiții este uriașă. În forma PNRR transmisă Comisie Europene există un capitol dedicat ”Managemenului deșeurilor”, iar investițiile incluse aici se ridică la 1,2 miliarde de euro.

Managementul deșeurilor este un domeniu cu importanță majoră pentru mediu, în condițiile în care datele confirmă că România are deficiențe majore în această privință. Guvernul propune prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) un buget total de 1,2 miliarde euro pentru îmbunătățirea procesului de colectare, sortare, reciclare sau compostare a deșeurilor.

Rata de reciclare a deșeurilor municipale, doar 11%

România este unul dintre statele membre cu cel mai mare risc de neîndeplinire a țintelor din Directiva cadru deșeuri având în vedere că înregistrează în continuare o rată foarte scăzută de reciclare a deșeurilor municipale, de doar 11% și o rată foarte ridicată de depozitare a deșeurilor, de 70%, se arată în documentul aflat în analiză la Comisia Europeană. Ținta prevăzută pentru anul 2025 în pachetul economiei circulare (PEC) pentru reciclarea deșeurilor municipale este de 55%. O altă provocare este reducerea la 10% a cantității de deșeuri municipale eliminate prin depozitare până în anul 2035.

O altă problemă majoră este legată de faptul că țara noastră nu are implementat un plan eficient de prevenire a generării deșeurilor, piața pentru reutilizare sau pentru reparații fiind încă nesustenabilă. Infrastructura pentru colectare separată este insuficientă, departe de a putea sprijini sistemul “Pay-As-You-Throw” (PAYT) și rata de eliminare prin depozitare a deșeurilor este una dintre cele mai ridicate din Europa.

Lipsește infrastructura de colectare separată

Sectorul managementului de deșeuri mai este afectat și de lipsa infrastructurii pentru colectare separată afectează și capacitatea de a introduce soluții pentru stimularea reparării și reutilizării, (ex. scutiri de taxe, serviciul public de colectare), iar lipsa unor facilități pentru reparații în special pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice, nu încurajează dezvoltarea acestui domeniu.

Nu avem o piață sustenabilă a materiilor prime secundare recuperate din deșeuri

De asemenea, în lipsa unor fluxuri stabile de deșeuri reciclabile de calitate, România nu are în momentul de față o piață sustenabilă a materiilor prime secundare recuperate din deșeurile de la populație, deși pachetul economiei circulare prevede clar o ierarhie privind gestionarea deșeurilor plecând de la prevenire, urmată de reutilizare și reparare înaintea reciclării. Pentru a face trecerea la economia circulară, România trebuie să introducă în circuitul economic materialele secundare obținute prin reciclare.

Insule ecologice – soluția pentru managementul integral al deșeurilor

Componenta privind managementul deșeurilor are în vedere măsuri legate de dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient prin modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale (pentru SMID-uri și pentru localități neasociate) prin dezvoltarea de “insule ecologice”, digitalizate, pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivel local, prin includerea în circuitul economic a materiilor prime secundare provenite din materialele recuperate de la populație sub formă de deșeuri, și stimularea economiei circulare. Măsurile sunt susținute și de creșterea capacității de monitorizare și control în ceea ce privește transportul deșeurilor. Măsurile de stimulare ale economiei circulare sunt corelate cu componenta de eficiență energetică Valul Renovării unde se are în vedere crearea unui centru pilot pentru colectarea și reutilizarea materialelor de construcție istorice provenite din demolări legale. Cele anterior menționate sunt susținute de măsuri privind creșterea nivelului de monitorizare și control al calității mediului și de dezvoltare a unui sistem de management eficient al deșeurilor municipale

Drept urmare, România nu își permite să se axeze pe un singur aspect, cum ar fi asigurarea capacității de colectare, sortare sau reciclare/compostare. Problema deșeurilor trebuie abordată la nivel național, pe toate nivelurile de competențe și atribuții, coordonând mai atent și ferm activitățile asumate de autoritățile locale, cu dezvoltarea unor politici coerente care să prioritizeze prevenirea deșeurilor, să dezvolte repararea și reutilizarea, urmate de investiții majore în sisteme de colectare separată și reciclare și, nu în ultimul rând, pe alinierea între capacitatea logistică și comportamentul responsabil al cetățenilor, adică educare-conștientizare-implicare.

Trei linii principale de investiții prin PNRR

Pentru a adresa aceste provocări, Guvernul propune la capitolul „Managementul deșeurilor” din PNRR o reformă și trei linii principale de investiții.

La capitolul investiții, Guvernul propune alocarea de fonduri pentru următoarele domenii:
I.1 Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune.
I.2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile.
I.3 Dezvoltarea capacității tehnice și a competențelor în materie de economie circulară și de climă la nivelul instituțiilor publice centrale și locale.

Reforma prevede îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției către economia circulară, prin măsuri care includ modificări legislative pentru o practică unitară de gestionare a deșeurilor, dezvoltarea capacității de monitorizare și control a Gărzii de Mediu, inclusiv 553 echipamente de monitorizare a poluării aerului (inclusiv 300 stații de monitorizarea a radioactivității și 240 stații de monitorizare a zgomotului).

De asemenea, 15 sisteme de management integrat al deșeurilor vor beneficia de măsuri de dezvoltare și modernizare și mai este țintită construirea a 10 instalații de tratare reciclare deșeuri colectate separat în vederea atingerii țintelor de reciclare din pachetul economiei circulare.

Componenta privind managementul deșeurilor – are în vedere măsuri legate de dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient prin modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale (pentru SMID-uri și pentru localități neasociate) prin dezvoltarea de “insule ecologice”, digitalizate, pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivel local, prin includerea în circuitul economic a materiilor prime secundare provenite din materialele recuperate de la populație sub formă de deșeuri, și stimularea economiei circulare. Măsurile sunt susținute și de creșterea capacității de monitorizare și control în ceea ce privește transportul deșeurilor.

Măsurile de stimulare ale economiei circulare sunt corelate cu componenta de eficiență energetică Valul Renovării unde se are în vedere crearea unui centru pilot pentru colectarea și reutilizarea materialelor de construcție istorice provenite din demolări legale. Cele anterior menționate sunt susținute de măsuri privind creșterea nivelului de monitorizare și control al calității mediului și de dezvoltare a unui sistem de management eficient al deșeurilor municipale.