ȘtiriSustenabilitate energetică

Proiect de lege: Scutire de la plata impozitului pentru proprietarii de imobile „verzi”

Sursa: The Home Depot

Scutiri de la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii de imobile ”verzi”. O propunere legislativă de completare a Codului fiscal, înregistrată la Senat, prevede introducerea unei noi categorii de proprietari care pot primi scutiri de la plata impozitului pe clădiri: imobilele care se încadrează in categoria „clădirilor verzi”.

În acest sens, inițiatorii propunerii legislative cer completarea art. 456, alin. (2) din Codul fiscal cu următoarea prevedere:

„(2) Consiliile locale pot hotărî sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:
(…)
t) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de investiții pentru utilizarea sistemelor de încălzire și de producere de energie electrică regenerabilă prin: instalarea de panouri solare, pompe de căldură sau izolare termică a clădirilor cu materiale ecologice.”

Potrivit expunerii de motive care însoțește propunerea legislativă, Pactul Ecologic European presupune implementarea unor facilitați privind îmbunătățirea și extinderea utilizării surselor de energie regenerabilă în România, relatează portalul LegeStart.ro.

Comisia Europeană a publicat, în luna octombrie, strategia „Valul de renovări ale clădirilor”, care are scopul de a încuraja reabilitarea din punct de vedere energetic a clădirilor.

Comisia cere dublarea ratei anuale de renovare energetică a clădirilor, care în prezent se situează la doar 1%, astfel că până în 2030 să fie reabilitate 35 de milioane de imobile.