Autorități publiceSchimbări climaticeȘtiri

România trebuie să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 12,7%

Comisia Europeană a propus miercuri o serie de măsuri ce vizează atingerea obiectivelor climatice ale UE, împreună cu o distribuire a țintelor naționale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră asupra cărora cele 27 de state membre vor avea dezbateri aprinse.

Printre măsurile propuse de executivul comunitar în vederea atingerii obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55% față de anul 1990 și obținerea neutralității climatice în anul 2050 se regăsesc creșterea costurilor pentru emisiile de CO2 generate de încălzire, transporturi și industrie (inclusiv prin reformarea sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii – ETS).

La acestea se adaugă taxarea combustibililor destinați transporturilor aeriene și navale, interzicerea din anul 2035 a comercializării autoturismelor noi diesel și pe benzină, utilizarea sporită a surselor regenerabile de energie (cu obiectivul ca 40 % din energia UE să fie produsă din surse regenerabile până în 2030) concomitent cu reducerea consumului de energie, alinierea politicilor fiscale la obiectivele Pactului verde european, realizarea de campanii de împădurire.

Actualele norme europene au la bază vechiul obiectiv de reducere a emisiilor poluante cu 40%. Prin urmare, planul prezentat miercuri de Comisia Europeană cuprinde creșteri ale obiectivelor naționale pentru toate statele membre. Fiecare dintre ele va trebui să-și reducă emisiile de CO2 în sectoarele precizate – inclusiv transporturile și încălzirea locuințelor – cu o măsură calculată pe baza PIB-ului pe locuitor, ceea ce înseamnă că statele mai bogate vor avea procentual ținte mai mari comparativ cu cele mai sărace.

Schimbări economice profunde pentru reducerea poluării

Totuși, obiectivele de reducere a emisiilor pentru acestea din urmă au fost sporite cu procente apropiate celor dintâi. Astfel, Germania, Danemarca, Finlanda, Suedia și Luxemburg vor trebui să-și reducă emisiile cu 50% până în anul 2030 față de anul 2005, țintele lor actuale fiind cuprinse între 38% și 40%.

În acest timp, ținta de reducere a acestor emisii va crește în cazul României de la 2% la 12,7%, cea a Ungariei de la 7% la 18,7%, a Poloniei de la 7% la 17,7%, a Cehiei de la 14% la 26%, iar a Bulgariei va crește la 10% față de actuala țintă de 0% care în cazul acestei țări înseamnă doar să nu-și crească emisiile.

Comisia Europeană a avertizat că planul prezentat miercuri, 14 iulie, va implica o tranziție profundă, cu mari schimbări structurale în foarte puțin timp și va conduce la transformarea economiei și a societății UE în vederea atingerii obiectivelor ambițioase în materie de climă. Acest plan va fi negociat cu statele membre și cu Parlamentul European.