Fără categorie

Daniel Buda, europarlamentar: ”Legea europeană a climei va transpune în legislație obiectivul de atingere, până în 2050, a neutralității climatice”

Schimbările climatice reprezintă pentru toate țările un subiect la zi, mai ales că primul afectat de această imensă provocare a naturii este sectorul agricol. Europarlamentarul român Daniel Buda spune că lupta împotriva schimbărilor climatice a devenit o prioritate la nivel european și principalul subiect de dezbatere în cadrul întâlnirilor tematice.

Totodată, oficialul a declarat, într-un text postat pe pagina sa de Facebook, că obiectivul principal este atingerea unei neutralități climatice și reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 față de nivelurile înregistrate în 1990.

Ecointeligența.ro redă în cele ce urmează mesajul europarlamentarului român, Daniel Buda.

”Lupta împotriva schimbărilor climatice, o prioritate pentru PPE!

PPE se alătură obiectivului Comisiei Europene de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030!

Astăzi, am participat la reuniunea Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, în cadrul căreia a fost organizată o dezbatere cu privire la rezultatele celui mai recent trilog pe marginea Legii europene a climei. Pe dosarul acesta, am fost raportor din umbră în Comisia de Dezvoltare Regională și am înaintat o serie de amendamente menite să susțină atingerea obiectivului principal de neutralitate climatică”, a menționat oficialul european.

Foto: Facebook/Daniel Buda

Daniel Buda a amintit că Legea europeană a climei urmărește să transpună în legislație obiectivul stabilit în Pactul verde european, respectiv atingerea, până în 2050.

”Legea europeană a climei urmărește să transpună în legislație obiectivul stabilit în Pactul verde european, respectiv atingerea, până în 2050, a neutralității climatice de către economia și societatea europeană.

Cu alte cuvinte, toate țările din UE vor trebui să tindă către zero emisii de gaze cu efect de seră, în principal prin reducerea emisiilor, prin investiții în tehnologii ecologice și prin protejarea mediului natural.

Prin această lege, se va garanta că toate politicile UE contribuie la acest obiectiv și că toate sectoarele economiei și societății se implică în acest demers.

Legea climei abordează calea de urmat pentru îndeplinirea obiectivului pentru 2050:

  • Pe baza unei evaluări cuprinzătoare a impactului, Comisia a propus un nou obiectiv al UE pentru 2030, respectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % față de nivelurile înregistrate în 1990.
  • Comisia propune stabilirea unei traiectorii la nivelul UE pentru perioada 2030-2050 în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru a măsura progresele și a asigura predictibilitate pentru autoritățile publice, întreprinderi și cetățeni.
  • Până în septembrie 2023 și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia va evalua coerența măsurilor europene și naționale cu obiectivul privind neutralitatea climatică și cu traiectoria pentru perioada 2030-2050.
  • Comisia va fi autorizată să formuleze recomandări adresate statelor membre ale căror acțiuni nu sunt în concordanță cu obiectivul neutralității climatice, iar statele membre vor fi obligate să țină seama în mod corespunzător de aceste recomandări sau să explice motivele pentru care nu au făcut acest lucru.
  • În plus, statele membre vor trebui să elaboreze și să pună în aplicare strategii de adaptare pentru a consolida reziliența și pentru a reduce vulnerabilitatea la efectele schimbărilor climatice”, a menționat europarlamentarul român Daniel Buda în textul postat pe pagina sa de socializare.