Fără categorie

Noul SUMAL. Comunitatea Forestierilor organizează o dezbatere online

La finalul acestei luni, ianuarie, este programat să fie lansat un nou proiect pentru Sistemul Informațional Integrat de Urmărire a Materialelor Lemnoase – SUMAL 2.0. Astfel, Comunitatea Forestierilor – Fordaq va realiza o dezbatere publică ce urmează să aibă loc luni – 18 ianuarie 2020. Dezbaterea se va desfășura online, ca webinar ZOOM, potrivit unui comunicat remis ecointeligenta.ro.

”Următorul pas în dezvoltarea capacităților și funcțiilor Sistemului Informațional Integrat de Urmărire a Materialului Lemnos (SUMAL) este lansarea versiunii 2.0, ce aduce facilități și beneficii noi, atât în ce privește trasabilitatea lemnului cât și în ce privește automatizarea unor funcții deja existente. Pe de altă parte, voci din industria lemnului atrag atenția asupra potențialelor complicații și probleme care pot afecta considerabil sectorul. Sub egida Forumului Pădurilor, Industriei Verzi și Economiei Lemnului analizăm împreună cu specialiștii acestui sector de activitate, punctele tari și punctele slabe ale sistemului SUMAL 2.0”, arată organizatorii manifestării online.

În acest context, vor lua cuvântul invitați care acoperă segmente importante ale societății civile, de la mediul academic până la organizații de mediu cunoscute:

• Adrian Crețu – Asociația Administratorilor de Păduri
• István Tőke – Federației Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România – Nostra Silva
• Cătălin Tobescu – Asociația Industriei Lemnului – Prolemn, care va asigura și moderarea dezbaterilor
• Prof. Dr. Laura Bouriaud – Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
• Tiberiu Boșutar – Asociația Legea Codrului
• Șerban Niculescu – WWF – Programul Dunăre-Carpați

Organizatorii consideră că politicile publice trebuie inițiate pe bază de evaluări de impact economic și social, pe bază de studii de necesitate și oportunitate.

Potrivit informării, dezbaterea publică asupra sistemului SUMAL 2.0 este un bun prilej de a asculta argumentele și opiniile, atât ale organizațiilor profesionale din sector, cât și ale reprezentanților ONG-urilor de mediu.

Pe agenda dezbaterii sunt prezente următoarele puncte:

1. ”Introducere: prezentare puncte tari/puncte slabe în implementarea proiectului SUMAL 2.0.
Puncte de vedere publice ale organizațiilor.

2. Dezbatere punctuală privind implementarea proiectul SUMAL 2.0:

  •  respectarea EUTR – sisteme due diligence la prima punere pe piață a masei lemnoase.
  •  respectarea art. 73 din Codul Silvic – norme simplificate pentru consumul propriu al proprietarului.
  •  probleme legate de transparenta și afectarea secretului comercial: art. 5 alin 8 lit b – „traseul parcurs în timpul transportului disponibil public după finalizarea transportului”.
  • definirea profesioniștilor – utilizarea SUMAL 2.0 Agent – Registru electronic este obligatorie pentru:

a) operatorii economici care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează materiale lemnoase/produse din lemn;
b) administrația piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri;
c) operatorii economici care obțin, depozitează, dețin, transportă și comercializează produse din lemn, altele decât materialele lemnoase;

Definiția va conduce în evaluarea Ministerului la înregistrarea ca profesioniști în SUMAL a 100.000 utilizatori, până la industria construcțiilor inclusiv. Practic orice operator economic care este beneficiar al unui aviz de materiale lemnoase – inclusiv lemn de foc sau deșeuri – devine profesionist.

  •  condiționarea emiterii avizului, pentru operatorii economici din prelucrarea lemnului, de declararea unui stoc în SUMAL. Aceasta prevedere obligă la raportare artificială, cu periodicitate foarte mare, pentru a declara în SUMAL stocuri pentru sortimente secundare – tocătură, deșeuri, etc.
  •  coeficienții standardizați nerealiști, de exemplu pentru tocătura de la pădure, de 0,35 mc/metru ster. În realitate, coeficientul este de maxim 0,15. Aceste transformări standardizate creează diferențe între aviz și recepție, între realitatea faptică și cea scriptică.
  •  efectele pentru transportatori, prin prevederea legată de transportatorii profesioniști: „t) transportator profesionist – orice persoană care transportă într-o perioadă de 12 luni consecutive un volum de materiale lemnoase/produse din lemn mai mare de 20 mc; calitatea de transportator profesionist obligă la înregistrarea în SUMAL 2.0.” Implicațiile majore sunt pentru transportatorii ocazionali de pe Bursa transporturilor. Pentru cărăușii de lemn de foc efectul va fi minim, fiecare dintre ei se va înregistra pe cate o firmă, formal. Deja au început să facă asta.
  •  de discutat și viziunea de ansamblu a SUMAL 2.0 pentru care se pornește de la aplicația de marcare: compararea tăierilor legale cu zboruri satelitare pentru a detecta tăierile ilegale, ceea ce ar putea genera zeci de mii de alerte neverificabile”, se arată în informarea de presă.